امروز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۵ ق.ظ
برابر دستورالعمل صادره یکسری از مشاغل و صنوف پرریسک اجازه فعالیت در دوران شیوع کرونا را ندارند که سینماها نیز یکی از آنها هستند و نباید فعالیت کنند.