اخرین حضور لیندا کیانی در تلویزیون سریال دلدادگان در شبکه نمایش خانگی مانکن و در سینما دو فیلم بازیوو و صحنه زنی می باشد. وی در ۲۳ شهریور ماه ۵۹ در شهر آبادان متولد شده است.