امروز ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۸:۰۴ ق.ظ
اصلا رفتار رادیکال با اصلاح‌طلبی سنخیت ندارد، خود افرادی مانند آقای حجاریان و علوی‌تبار سال‌ها بر این مقوله تاکید می‌ورزیدند که حوزه اصلاح‌طلبی با حوزه رفتارهای رادیکال متفاوت است. اما اکنون این نگاه که ما می‌توانیم بیرون از دولت و حاکمیت و با اعتنا به حمایت‌های اجتماعی و نمایندگی از مردم بر حاکمیت تاثیر بگذاریم و اصلاحاتی را انجام دهیم، صرفا  یک نگاه است و افرادی هم هستند که این را می‌پسندند.