امروز ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۴ ب.ظ
حاشیه های درگیری نماینده سراوان به مجلس رسید
ویدئوی حاوی ادبیات عجیب یک نماینده مجلس حاشیه های جدی در حاشیه جلسه علنی مجلس به دنبال داشت.