امروز ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۲ ق.ظ
فوزیه فؤاد بعد از جدایی از محمدرضا پهلوی، با یکی از افسران ارتش مصر ازدواج کرد
شاه در مصاحبه با فالاچی در پاسخ به این پرسش که چقدر به دموکراسی باور دارید، گفته بود: «دموکراسی؟ آزادی؟ این کلمات چه مفهومی دارند؟»