امروز ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۵۹ ق.ظ
قانون تنظیم خانواده در سال ۷۱ به هدف نهایی خود یعنی متوسط ۴ فرزند برای سال ۹۰ رسید! اما سال ۷۲ مجدداً قوانین کاهش جمیعتی تصویب شد که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است!