امروز ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۷:۰۰ ق.ظ
به نظر می‌رسد نامزد‌های ریاست جمهوری آینده اغلب از طیف اصولگرا باشند.
در دیدار رئیس جمهور چین با مقام معظم رهبری همکاری بلند مدت ما و چین مطرح می‌شود و پیش نویس قراردادی تدوین می‌شود که باید مراحل تصویب رسمی و قانونی خود را طی کند
عوامل اصلی ناکارآمدی دولت در عدم خدمت درست و به موقع به مردم و مماشات مجلس با دولت و نیز رفتار ناشایست برخی نماینگان دوره دهم است که منتسب به اصلاح طلبان است.
رقبای انتخابات رییس مجلس در یک کادر عکس قرار گرفتند.
سلیمی نمین  به افشاگری ها و حملات اخیر آقاتهرانی نیز گریزی زد و با تاکید براینکه آقاتهرانی چهره سیاسی شناخته شده ای نیست، گفت: او نظرات پخته سیاسی ندارد و حتی کسی تمایلی به حضور او در سرلیستی لیست تهران نداشت.
با قطعی شدن نامزدی محمدباقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی و احتمال قریب به یقین سیدمصطفی میرسلیم، رقابت بر سر تصدی ریاست مجلس یازدهم، سر و شکل نهایی به خود گرفته است
این طرز فکر مقدسی است که نباید نمایندگی مجلس سکوی پرواز برای کسب سمت‌های دیگر شود زیرا به‌نظر من برتر از نمایندگی مجلس، شغلی برای خدمت کردن به مردم وجود ندارد و اگر کسی مجلس را سکوی پرواز قراردهد، هم به مجلس و هم به مردم جفا کرده است، هرچند منع قانونی نداشته باشد.
اگر مخالفتی را شما در بیانات من درباره آقای قالیباف یا آقای روحانی برداشت کرده‌‌اید، به شخص آنها برنمی‌گردد. من خود را کوچک‌تر از آن می‌دانم که بخواهم متعرض اشخاص شوم. ثانیا مخالفت من با عملکردهاست