امروز ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۵:۵۴ ق.ظ
«ما می‌دانیم که عربستان سعودی و سایر کشورها در خلیج [فارس] در خط مقدم ستیزه‌جویی ایران قرار دارند.». «به همین دلیل است که ما به دنبال تقویت و پشتیبانی از متحدانمان بوده‌ایم تا در برابر ستیزه‌جویی ایران ایستادگی کنند.»
امیدواریم ایران به میز مذاکرات بازگردد و این چیزی است که رئیس جمهور آمریکا بر آن تاکید کرده و خواستار توافق جدید و بهتر با ایران است.