امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۶:۰۱ ب.ظ
ویدئویی از بررسی نسل پنجم اینترنت و میزان خطرات آن را مشاهده می کنید.