ژاله صامتی بازیگر سینما و تلویزیون است. ژاله صامتی حدودا 25 سال است که به صورت حرفه ای بازی می کند. ژاله صامتی اهل ازناست و در تهران زندگی می کند. ژاله صامتی متاهل و دارای دو دختر است.