سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: اگر وضعیت و موجودی انبار کالاهای سلامت (اعم از دارو و لازم پزشکی و بهداشتی) اعلام نشود، این انبارها مشمول انبارهای غیر رسمی و ضوابط تعزیراتی می شوند.